12.12.2019

Banka Blen

1 USD = 107 Leke

1 EUR = 119.5 Leke

1 GBP = 143.9 Leke

1 CAD = 82.06 Leke

1 CHF = 110.52 Leke

1 AUD = 74.21 Leke

12.12.2019

Banka Shet

1 USD = 113 Leke

1 EUR = 125.5 Leke

1 GBP = 146.9 Leke

1 CAD = 85.06 Leke

1 CHF = 113.52 Leke

1 AUD = 77.21 Leke

Kursi Valutor

12.12.2019

Banka Blen

1 USD = 107 Leke

1 EUR = 119.5 Leke

1 GBP = 143.9 Leke

1 CAD = 82.06 Leke

1 CHF = 110.52 Leke

1 AUD = 74.21 Leke

12.12.2019

Banka Shet

1 USD = 113 Leke

1 EUR = 125.5 Leke

1 GBP = 146.9 Leke

1 CAD = 85.06 Leke

1 CHF = 113.52 Leke

1 AUD = 77.21 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen