14.11.2018

Banka Blen

1 USD = 107.2 Leke

1 EUR = 121.4 Leke

1 GBP = 140.27 Leke

1 CAD = 80.28 Leke

1 CHF = 106.46 Leke

1 AUD = 76.52 Leke

14.11.2018

Banka Shet

1 USD = 113.2 Leke

1 EUR = 127.4 Leke

1 GBP = 146.27 Leke

1 CAD = 86.28 Leke

1 CHF = 112.46 Leke

1 AUD = 82.52 Leke

Kursi Valutor

14.11.2018

Banka Blen

1 USD = 107.2 Leke

1 EUR = 121.4 Leke

1 GBP = 140.27 Leke

1 CAD = 80.28 Leke

1 CHF = 106.46 Leke

1 AUD = 76.52 Leke

14.11.2018

Banka Shet

1 USD = 113.2 Leke

1 EUR = 127.4 Leke

1 GBP = 146.27 Leke

1 CAD = 86.28 Leke

1 CHF = 112.46 Leke

1 AUD = 82.52 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen