26.05.2023

Banka Blen

1 USD = 99.9 Leke

1 EUR = 107.5 Leke

1 GBP = 124.05 Leke

1 CAD = 72.55 Leke

1 CHF = 110.75 Leke

1 AUD = 64.15 Leke

26.05.2023

Banka Shet

1 USD = 105.9 Leke

1 EUR = 113.5 Leke

1 GBP = 130.05 Leke

1 CAD = 78.55 Leke

1 CHF = 116.75 Leke

1 AUD = 70.15 Leke

Kursi Valutor

26.05.2023

Banka Blen

1 USD = 99.9 Leke

1 EUR = 107.5 Leke

1 GBP = 124.05 Leke

1 CAD = 72.55 Leke

1 CHF = 110.75 Leke

1 AUD = 64.15 Leke

26.05.2023

Banka Shet

1 USD = 105.9 Leke

1 EUR = 113.5 Leke

1 GBP = 130.05 Leke

1 CAD = 78.55 Leke

1 CHF = 116.75 Leke

1 AUD = 70.15 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu