18.11.2019

Banka Blen

1 USD = 107.8 Leke

1 EUR = 119.6 Leke

1 GBP = 141.94 Leke

1 CAD = 82.35 Leke

1 CHF = 110.5 Leke

1 AUD = 73.99 Leke

18.11.2019

Banka Shet

1 USD = 113.8 Leke

1 EUR = 125.6 Leke

1 GBP = 144.94 Leke

1 CAD = 85.35 Leke

1 CHF = 113.5 Leke

1 AUD = 76.99 Leke

Lajmet Raiffeisen

14.11.2019

RBI: Raporti Financiar i tre mujorit të tretë 2019

Tremujori i tretë u mbyll me rritje në të ardhurat bazë me 8 përqind, me tendencë rritjen e fortë të kredisë

05.11.2019

RONA roboti folës i parë në sistemin bankar shqiptar

Raiffeisen Bank vazhdon të jetë lider i inovacionit në tregun bankar shqiptar, duke ofruar gjithnjë produkte dhe shërbime inovative për klientët

Kursi Valutor

18.11.2019

Banka Blen

1 USD = 107.8 Leke

1 EUR = 119.6 Leke

1 GBP = 141.94 Leke

1 CAD = 82.35 Leke

1 CHF = 110.5 Leke

1 AUD = 73.99 Leke

18.11.2019

Banka Shet

1 USD = 113.8 Leke

1 EUR = 125.6 Leke

1 GBP = 144.94 Leke

1 CAD = 85.35 Leke

1 CHF = 113.5 Leke

1 AUD = 76.99 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen